Priemysel Stavebné materiály Stavebné materiály

Priemysel

Proces vytvrdzovania je dôležitým krokom v oblasti výroby vápencovopieskových tehál a pórobetónu. Tento hydrotermálny proces tvrdnutia prebieha v autokláve pod tlakom, v atmosfére sýtej pary, pri teplotách až do +200°C.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ARI dodáva skoro všetky armatúry, ktoré sú potrebné pre úspešné uskutočnenie tohto výrobného procesu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          To sa týka nasledujúcich zariadení ...

 • Obslužná technológia kotlov (vyvíjanie pary a úprava napájacej vody)
 • Automatický systém riadenia pary v autokláve
 • Kondenzátový systém
 • Systém rekuperácie tepla

Patria sem nasledujúce výrobky ARI:

 • Elektrické a pneumatické regulačné ventily STEVI
 • Elektrické a pneumatické uzatváracie ventily
 • Ručné uzatváracie ventily ( Upchávkové ventily STOBU a vlnovcové ventily FABA )
 • Odvádzače kondenzátu CONA
 • Klapky kov-kov  ZETRIX
 • Odkalovacie ventily
 • Poistné ventily SAFE
 • Filtre