Service Service

Váš silný servisný partner - vo viac ako 60 -ich krajinách po celom svete

Vďaka našej hustej predajnej sieti je Vám k dispozícii odborné poradenstvo od kvalifikovaných predajných partnerov, vo viac ako 60-ich krajinách po celom svete, rovnako ako aj v 15-ich ARI pobočkách v Rakúsku, Dánsku, Veľkej Británii, Francúzku, Španielsku, Taliansku, USA, Brazília, Číne, Malajzii, Singapure, Indii, Rusku a Dubaji.

Kvalita, ktorá sa oplatí…

Naše stále sledovanie kvality podľa DIN EN ISO 9001 vo všetkých fázach výrobného procesu je zdokumentované asi v 20-ich systémových schváleniach, od schvaľovacích orgánov a klasifikačných spoločností, ako je  Det Norske Veritas, Lloyd's Register Quality Assurance, German Lloyd, SELO (China), CCS (China), the Korean Register, the Russian Maritime Register of Shipping, Rostechnadzor (Russia) a mnoho ďaľších.  Vaše výhody - overená bezpečnosť.