Trhy Chémia Chémia

Chémia

Výroba väčšiny výrobkov vyrobených v našej vysokorozvinutej spoločnosti - od každodenných predmetov použitia, po výrobu zložitých špecializovaných strojov až po lieky, by nebola mysliteľná bez chemického priemyslu.

Jednotlivé sektory a výrobné procesy v chemickom priemysle môžu byť veľmi rôznorodé, napriek tomu v pozadí rastúce energetické náklady sú prioritné pre akúkoľvek chemickú spoločnosť, ktorá chce byť konkurencieschopná. Schopnosť výrobných procesov udržať výrobu v prevádzke nepretržite vo dne aj  v noci bez akýchkoľvek problémov, je rozhodujúcim faktorom úspechu.

Vďaka pokročilej technológii ventilov a podporných služieb, je ARI- Armaturen silným partnerom  viac ako 60 rokov - a všetky výrobné operácie prebiehajú stále v Nemecku!

ARI ponúka starostlivo koordinovaný systém výrobných riešení, plus celosvetovú sieť obchodných partnerov, ktorí sú Vám k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni, pre všetky služby spojené s reguláciou, uzatváraním a bezpečným zachytením kvapalných a plynných médií. Odporúčame a dodávame pre zákazníkov energeticky účinné  výrobky /ktoré nikdy nesklamú/ takmer do všetkých odvetví chemického priemyslu - napr.: polyméry, petrochémia, základná anorganická chémia, jemné a špeciálne chemikálie, čistiace prostriedky a výrobky pre osobnú starostlivosť, liečivá, základné organické produkty atď. Okrem toho pomáhame firmám v chemickom priemysle znížiť svoje účty za energiu s udržateľnými koncepciami riadenia.

Nosiče tepla ako para a teplonosné oleje sú jedným z našich hlavných oblastí. Okrem toho sú naše armatúry použité pri viac ako 700 rôznych médiách.

Aplikácie