Chémia Alkoholy Alkoholy

Alkoholy

Ventily pre aplikácie v bioalkohole alebo v  spotrebnom alkohole musia odpovedať špeciálnym požiadavkám. Dodržanie smernice o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX) je rovnako dôležité, ako súlad s predpismi čistého ovzdušia (TA-Luft), alebo požiarnymi bezpečnostnými predpismi, čo spĺňa napr. často používaná procesná armatúra ZETRIX. Pre rôzne médiá nachádzajú široké uplatnenie nerezové materiály.
ARI tiež vyrába ventily pre energiu a pomocné médiá (napr.: para a kondenzát, chladiaca voda)

ARI tiež ponúka rôzne iné ventily, ktoré zabezpečia spoľahlivú a trvalú prevádzku týchto zariadení, napr.:

 • Regulačné ventily
 • Trojexentrické uzatváracie a regulačné klapky      
 • Uzatváracie ventily
 • Poistné ventily
 • Odvádzače kondenzátu
 • Rozdeľovače
 • Separátory
 • Redukčné ventily tlaku
 • Spätné ventily
 • Filtre
 • a oveľa viac…

S ARI budete profitovať z odbornosti silného partnera a ťažiť z výhod našej filozofie "Všetko z jednej ruky". Je samozrejmé, že výrobky ARI disponujú príslušnými národnými a medzinárodnými certifikátmi.