Chémia Organická chémia Organická chémia

Organická chémia

Čistota a hygiena sú absolútnou nutnosťou pre výrobcov prídavných látok do farmaceutických prípravkov používaných v živočíšnej výrobe. ARI vlnovcové ventily z nerezovej ocele sú pre tento účel ideálne a to buď s prírubami alebo navarovacími koncami.

Tieto ventily sú obzvlášť populárne pre aplikácie zahŕňajúce fermentácie. ARI tiež dodáva rôzne iné ventily, ktoré zabezpečujú spoľahlivú a trvalú prevádzku zariadenia, napr.:

  • Regulačné ventily
  • Uzatváracie ventily
  • Poistné ventily
  • Odvádzače kondenzátu
  • Rozdeľovače
  • Separátory
  • Redukčné ventily tlaku
  • Spätné ventily
  • Filtre

atď.

S ARI budete profitovať z odbornosti silného partnera a ťažiť z výhod našej filozofie "Všetko z jednej ruky".

Je samozrejmé, že výrobky ARI disponujú príslušnými národnými a medzinárodnými certifikátmi.