Trhy Výstavba veľkých technologických komplexov Výstavba veľkých technologických komplexov

Výstavba veľkých technologických komplexov

Medzinárodné súťaže v dodávkach veľkých technologických komplexov sa v posledných rokoch čoraz viac globalizujú.
Popri zabehnutých výrobcoch veľkých technologických zariadení /EPC zo západnej Európy, USA a Japonska pribudli noví výkonní dodávatelia z krajín východnej Ázie.  


Jedná sa hlavne o výrobu veľkých technologických celkov pre petrochemický a plynárenský priemysel, chemický a farmaceutický priemysel, energetický a metalurgický priemysel, ako aj spracujúci priemysel - ako je spacovanie papiera a dreva.

ARI-Armaturen, ako kompetentný a spoľahlivý partner, je pre výrobcov veľkých technologických celkov už roky k dispozícii. Dokazujú to početné projekty. V nasledujúcom môžete vidieť malý prierez našej výkonnosti  v mnohých oblastiach výroby veľkých technologických celkov na globálnom trhu.

Aplikácie