Výstavba veľkých technologických komplexov Zariadenia na spracovanie dreva Zariadenia na spracovanie dreva

Zariadenia na spracovanie dreva

Spracovanie dreva je dôležitou súčasťou  piliarskeho a drevárskeho priemyslu. Sme spoľahlivým dodávateľom pre firmy vyrábajúce zariadenia v tomto odbore. Naše výrobky sa používajú  pri výrobe výrobkov z dreva. Tu je jeden príklad, kde všade sa používajú armatúry ARI pri výrobe drevovláknitých dosiek :

 • Počas mokrého čistenia: keď sa pomocou vody  oddeľujú kovové časti, piesok a kamene od drevenej štiepky
 • Pri rozvlákňovaní: keď drevná štiepka podstúpi hydrotermálnu predprípravu v parnom kotli
 • Vo varáku: keď je štiepka varená pri tlaku pary  6 až 10bar
 • V rafinérii:  keď sú vlákna dopravované v sušiči pomocou pary
 • V sušiči: keď sa využívajú systémy s nepriamym ohrevom, napr.:v prípade, že vzduch sa zohrieva pomocou pary alebo tepelonosného oleja vo výmenníku
 • V zariadení vyrábajúcom energiu (napr. parný kotol): kde sú procesy, ktoré využívajú paru, teplonosné oleje alebo kotlové odplyny.

Aj na týchto zariadeniach sa používajú takmer všetky ARI výrobky:

 • Zariadenia kotla (para a úprava napájacej vody)
 • Automatický systém parnej regulácie
 • Systém kondenzátu
 • Systém rekuperácie tepla

Konkrétne sa jedná o tieto ARI ventily:

 • Elektrické a pneumatické regulačné ventily
 • Elektrické a pneumatické uzatváracie ventily
 • Uzatváracie ventily (upchávkové a vlnovcové ventily)
 • Poistné ventily
 • Odvádzače kondenzátu
 • Odkalovacie ventily
 • Filtre

ARI sa teší reputácii  spoľahlivého dodávateľa pre drevársky priemysel aj ďaleko za hranicami Nemecka. Naša spolupráca s medzinárodnými výrobcami zariadení je založená na stálych kontaktoch. Spoločne vyvíjame nové riešenia pre vývoj a modernizáciu výrobných procesov.