Výstavba veľkých technologických komplexov Olej a plyn Olej a plyn

Olej a plyn

Celosvetový hospodársky rast nás vedie v posledných rokoch k rastu spotreby energie, spolu so zvýšeným dopytom po derivátoch ropy a zemného plynu. Dochádza k dramatickému nárastu aktivít vo všetkých odvetviach ropného a plynárenského priemyslu po celom svete.

Od rastu ťažby  onshore a offshore, cez výstavbu nových plynovodov za účelom rozširovania spracovateľských kapacít tak v rafinériách, ako aj všeobecne v petrochemickom a chemickom priemysle. Rovnako rastie aj potreba po vysoko kvalitných zariadeniach, ako sú ventily.

Ako výrobca vysoko kvalitných armatúr, môže ARI-Armaturen ponúknuť aj v týchto oblastiach svoj zaujímavý výrobný sortiment celosvetovo pôsobiacim výrobcom  (EPCs) a prevádzkovateľom zariadení na paru, kondenzát, plyn a procesné aplikácie. Možné oblasti použitia ARI armatúr:

 • Parné systémy
 • Kondenzačné systémy
 • Vodné chladiace systémy
 • Zásobníky
 • Fakľové spaľovanie plynu
 • Čistenie plynu
 • Separácia ropy

ARI Armaturen vyrába širokú škálu komponentov v ANSI alebo DIN, ktoré sú optimalizované pre tieto druhy procesov, napr.:

 • Trojexcentrické, kovové uzatváracie klapky
 • Poistné ventily podľa ASME / API 526 a DIN
 • Odvádzače kondenzátu
 • Regulačné ventily s pneumatickými alebo elektrickými pohonmi
 • Uzatváracie ventily s vlnovcom alebo upchávkou

Už viac ako 60 rokov je ARI Armaturen úspešným globálnym hráčom  na mnohých segmentoch trhu. Aj v ropnom a plynárenskom priemysle stále viac zákazníkov dôveruje skúsenostiam a flexibilite našich zamestnancov a kvalite našich výrobkov. Náš výrobný sortiment dynamicky rastie a naši klienti v ropnom sektore a v zemnom plyne majú stále väčšiu možnosť  získavania výrobkov z jednej ruky - čo je veľká výhoda pri realizácii projektov.