Výstavba veľkých technologických komplexov Elektrárne Elektrárne

Elektrárne

Elektrárne vyrábajú elektrinu a v niektorých prípadoch aj tepelnú energiu. Existuje niekoľko typov elektrární. Medzi najčastejšie a najznámejšie patria elektrárne na fosílne palivá (lignit, uhlie, plyn,ropa). Vzhľadom k tomu, že tieto palivá patria medzi vyčerpateľné zdroje, veľmi rýchlo sa rozširuje podiel energie z obnoviteľných zdrojov, napr.: zo slnka, vody a vetra.  

ARI je už niekoľko desiatok rokov spoľahlivý partner pre ventily používané v elektrárňach. Tieto ventily nachádzajú uplatnenie všade tam, kde je potrebná regulácia, uzatváranie, bezpečnosť a odvádzanie širokej škály médií, ako napr.: chladiacej vody, pary, kondenzátu alebo plynu. Výrobky ARI sú zvlášť dopytované pre nasledujúcie časti a aplikácie elektrární:

 • Cykly chladiacej vody
 • Nízkotlakové parné systémy
 • Systémy kondenzátu
 • Napájacie systémy vody
 • Parné kotly
 • Kondenzátory
 • Stredotlakové parné systémy

atď.

ARI ponúka široký rad komponentov a systémov, ktoré sú optimalizované pre tento druh procesu:

 • Regulačné ventily
 • Uzatváracie ventily
 • Pneumatické uzatváracie ventily
 • Mäkko tesniace uzatváracie klapky
 • Klapky s tesnením kov - kov
 • Poistné ventily
 • Odvádzače kondenzátov
 • Filtre
 • Redukčné ventily tlaku
 • Regulačné ventily pretlaku
 • Redukčné stanice tlaku

a ešte viac...

ARI má dlhú a úspešnú históriu skúseností v mnohých elektrárňach, ako v Nemecku, tak po celom svete. S naším komplexným výrobným sortimentom sme atraktívnym partnerom pre tieto aplikácie vždy, keď sme vyzvaní, aby sme splnili stále prísnejšie požiadavky na efektivitu výroby energie a zároveň splnili  nároky kladené na  klimatizačné zariadenia a enviromentálne technológie.