Výstavba veľkých technologických komplexov Papier Papier

Papier

Napriek digitálnemu veku, výroba papiera zostáva dôležitým pilierom globálnej ekonomiky. Všetky druhy papierov, ako sú kartóny, papier pre tlač, lepenky, papierová drť, tapety, atď sú vyrábané kombináciou rozličných surovín.

Výrobky ARI sa používajú pri výrobe papiera v mnohých oblastiach papierenskej výroby, napr.:

 • Síranový proces (výroba papiera) : varenie a naparovanie lúhu
 • Sušenie buničiny vo vykurovacích parných bubnoch
 • Rozpustenie papierenskej suroviny (suroviny sú dopravované vodou od výrobných zariadení k papierenským strojom)
 • Dodávka vody pre čerpadlá (pre chladenie alebo čistenie)
 • Generovanie nízkeho tlaku pary, najmä pre strojové sušenie papiera

Na týchto zariadeniach nájdu uplatnenie skoro všetky výrobky ARI :

 • Kotly (para a úprava napájacej vody)
 • Automatický systém regulácie pary
 • Kondenzačný systém
 • Systém rekuperácie tepla

Zastúpené sú najmä tieto ARI výrobky:

 • Electrické a pneumatické regulačné ventily
 • Electrické a pneumatické uzatváracie ventily
 • Ventily (upchávkové a vlnovcové ventily)
 • Odvádzače kondenzátov
 • Odkalovacie ventily
 • Poistné ventily
 • Filtre

ARI sa teší medzinárodnej reputácii ako spoľahlivý dodávateľ pre papierenský priemysel. Naša spolupráca so zahraničnými výrobcami je založená na stálych kontaktoch. Spoločne vyvíjame nové spôsoby, navrhujeme a modernizujeme výrobné procesy.