Výstavba veľkých technologických komplexov Metalurgia Metalurgia

Metalurgia

Výroba ocele hrá kľúčovú úlohu nielen v Nemecku, ale aj v mnohých iných krajinách.

ARI figuruje už niekoľko desiatok rokov ako dodávateľ ventilov používaných v oceliarskom priemysle. Všade tam, kde je treba regulovať, uzatvárať, istiť a odvádzať médiá, ako je napr.: chladiaca voda, para, kondenzát, argón, dusík, kyslík, emulzie, čistený nátriumsulfát -  nachádzajú ARI ventily svoje využitie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ARI výrobky sú dopytované hlavne pre nasledujúce oblasti výroby :

 • „Biela a čierna “ koksáreň
 • Sekundárna metalurgia (panvová pec, vákuový systém)
 • Kontinuálne odlievanie /teplá valcovňa / CSP závod
 • Povrchová úprava (morenie)
 • Filtračné zariadenia a ochrana životného prostredia a rastlín, napr. pre rekuperáciu tepla
 • Centrálne zásobovanie vodou (chladiace cykly vody, úprava vody, filtrácia)

ARI ponúka široký rad komponentov a systémov, ktoré sa používajú v hore uvedených oblasiach, napr.

 • Regulačné ventily
 • Uzatváracie ventily
 • Pneumatické uzatváracie ventily
 • Uzatváracie klapky s mäkkým tesnením
 • Uzatváracie klapky s tesnením kov-kov
 • Poistné ventily
 • Odvádzače kondenzátu
 • Filtre
 • Redukčné ventily tlaku
 • Regulačné ventily pretlaku
 • Redukčné stanice tlaku
 • Výmenníky tepla

ARI má dlhú a úspešnú históriu v mnohých metalurgických zariadeniach a to tak v Nemecku, ako aj po celom svete. S naším komplexným výrobným sortimentom sme Vaším atraktívnym partnerom pre tieto oblasti výroby. Tak, aby sme spoločne splnili nové stále prísnejšie požiadavky na klimatizačné a enviromentálne technológie a dlhodobú udržateľnosť.