Priemysel Horúca voda a para Horúca voda a para

Horúca voda a para

Spracovateľský priemysel potrebuje z roka na rok viac drahocennej energie vo forme tepla, napríklad pre procesy ako je: sterilizovanie nástrojov, predvarenie zeleniny a ovocia, destilácia zemného plynu a pod. Pritom je často využívaná para a horúca voda.

Už desiatky rokov je ARI stálica pre horúcovodné a parné armatúry. Zvlášť výrobcovia kotlov hodnotia ARI s jeho filozofiou "VŠETKO Z JEDNEJ RUKY", ako kompetentného partnera pre uzatváranie obchodných vzťahov a optimálizáciu nakupovaných armatúr.

Kompetentného a spoľahlivého partnera nachádza v ARI priemysel s tepelnými aplikáciami, keď ide napr.: o parné a horúcovodné aplikácie alebo aplikácie pre odvod kondenzátu v tlakoch od PN 6 do PN 630.

ARI Vám ponúka množstvo komponentov a systémov, ktoré môžu byť použité pre už skôr menované aplikácie, napr.: 

 • Regulačné ventily STEVI
 • Ručné uzatváracie ventily FABA
 • Pneumatické elektrické uzatváracie ventily
 • Mäkkotesniace klapky ZESA, GESA, ZIVA
 • Klapky ZETRIX  tesniace kov-kov  ZETRIX
 • Odvádzače kondenzátu CONA
 • Poistné ventily SAFE
 • Filtre
 • PREDU redukčné ventily tlaku
 • PRESO prepúšťacie ventily
 • Redukčné stanice tlaku
 • Systémy výmenníkov tepla