Priemysel Potraviny a nápoje Potraviny a nápoje

Potraviny a nápoje

Vykurovanie, chladenie, sušenie, destilácia a kvasenie sú len niektoré z krokov, ktoré sú nevyhnutné pri priemyselnom spracovaní potravín. Tieto procesy sú obvykle vykonávané za použitia vody, pary alebo teplonosných olejov. Už niekoľko desaťročí je ARI-Armaturen silným partnerom pre tieto aplikácie.

Typické použitie v potravinárskom priemysle:

Výroba cukru: Spracovanie cukrovej repy je dôležitým krokom pri výrobe cukru. Z cukrovej repy sa okrem iného aj pridaním pary vytvára sirup, nazývaný  hustá šťava. Z nej vznikne cukor. Kryštalizácia cukru, cukrový roztok a glukóza sú ďaľšie kroky vo výrobnom procese. Všetky tieto procesy potrebujú teplo, ktoré sa zvyčajne vyrába s použitím pary. Od kotolne, kde výroba pary začína, jej distribúcii pomocou prívodných potrubí a výmenníkových staníc, až do miesta použitia je potrebná maximálna bezpečnosť a spoľahlivosť -  ventily ARI sú  prvou voľbou.

STEVI regulačné ventily, FABA vlnovcové ventily, SAFE poistné ventily, PREDU redukčné ventily, spätné ventily a filtre - toto všetko možno využiť na parnom potrubí. ARI ENCOsys teplovýmenné systémy alebo ARI PREsys redukčné stanice zabezpečujú spoľahlivé a efektívne dodávky požadovaného množstva pary pre konečných spotrebiteľov. Odvádzače kondenzátu ARI CONA a ARI CORsys vracajú kondenzát do systému a samozrejme FABA uzatváracie ventily vypúšťajú kondenzát - ak je to potrebné alebo ho efektívne vracajú späť. Pečenie a vyprážanie: Termálny olej je bežne používaný pri priemyselnej výrobe pečených alebo fritovaných jedál. Má to výhodu, že funguje pri vysokej teplote a relatívne nízkom tlaku. Olej cirkuluje v uzavretom okruhu. Na rozdiel od pary, nemusí byť dodatočne vypúšťaný žiadny kondenzát a ani voda sa nemusí dopĺňať.  ARI výrobný sortiment zahŕňa všetky výrobky nutné pri použití oleja: FABA uzatváracie ventily, STEVI regulačné ventily, SAFE bezpečnostné ventily, PRESO tlakové regulačné ventily, spätné ventily filtre.

Typické použitie v potravinárstve:

Nealko nápoje
Pri výrobe nápojov, ako je Coca-Cola je potrebné teplo, ktoré sa väčšinou vyrába z pary. Od kotolne, kde výroba pary začína, jej distribúcii pomocou prívodných potrubí a rozdeľovačov, výmenníkových staníc, až do miesta použitia sa používajú ARI ventily. STEVI regulačné ventily, FABA uzatváracie ventily, SAFE bezpečnostné ventily, PREDU redukčné ventily, spätné ventily a filtre - toto všetko možno využiť na parnom potrubí.

ARI ENCOsys teplovýmenné systémy alebo ARI PREsys redukčné stanice zabezpečujú spoľahlivé a efektívne dodávky pary  pre koncové spotrebiče. Pre spoľahlivé odvádzanie a návrat kondenzátu sa  používajú odvádzače kondenzátu ARI CONA a ARI CORsys. Samozrejme tiež uzatváracie ventily FABA, ako aj ostatné výrobky ARI.

Pivo
Pri varení piva sa využíva teplo vyrobené zvyčajne z pary. Armatúry ARI sa používajú od kotolne, kde výroba pary začína, jej distribúcii pomocou potrubí, rozdeľovačov a redukčných staníc, až k výmenníkom tepla a koncovým spotrebičom. STEVI regulačné ventily, FABA uzatváracie ventily, SAFE bezpečnostné ventily, PREDU redukčné ventily, spätné ventily a filtre -toto všetko možno využiť na parnom potrubí.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ARI ENCOsys teplovýmenné systémy alebo ARI PREsys redukčné stanice zabezpečujú spoľahlivé a efektívne dodávky pary  pre koncové spotrebiče. Pre spoľahlivé odvádzanie a návrat kondenzátu sa  používajú odvádzače kondenzátu ARI CONA a ARI CORsys.  Samozrejme tiež uzatváracie ventily FABA ako aj ostatné výrobky ARI.