Priemysel Oceliarne Oceliarne

Oceliarne

Výroba ocele je základný priemysel, ktorý hrá kľúčovú úlohu v mnohých významných národných a medzinárodných reťazcoch.

ARI je už niekoľko desaťročí osvedčeným a stabilným dodávateľom ventilov používaných v oceliarstve. Všade tam, kde je potrebné regulovať, uzatvárať, istiť a odvádzať médiá ako je napr.: chladiaca voda, para, kondenzát, argón, dusík, kyslík, emulzie, čistený nátriumsulfát -  nachádzajú denne svoje využitie.

Výrobky ARI sú dopytované hlavne pre nasledujúce zariadenia oceliarní:

 • "Biele" a "čierne" oblasti koksární
 • Konvertor
 • Sekundárna metalurgia (panvová pec, vákuový systém)
 • Kontinuálne valcovanie / teplá valcovňa / CSP-zariadenie
 • Povrchová úprava (morenie)
 • Filtračné zariadenia na ochranu životného prostredia, napr. pri rekuperácii tepla
 • Centrálne zásobovanie vodou (chladiace vodné cykly, úprava vody, filtrácia)

ARI ponúka široký rad výrobkov a systémov, ktoré sú optimalizované pre uvedené druhy zariadení , resp. procesov:

 • STEVI regulačné ventily
 • FABA uzatváracie ventily
 • Pneumatické uzatváracie ventily
 • ZESA, GESA a ZIVA mäkko tesniace uzatváracie klapky
 • ZETRIX kovové tesniace klapky
 • CONA odvádzač kondenzátu
 • SAFE bezpečnostné ventily
 • Filtre
 • PREDU redukčné ventily tlaku
 • PRESO regulačné ventily pretlaku
 • Redukčné stanice tlaku
 • Výmenníky tepla

ARI má preukázateľné skúsenosti v mnohých rôznych oceliarňach, a to ako v Nemecku, tak po celom svete. S naším komplexným výrobným sortimentom sme pre Vás atraktívnym partnerom.