Priemysel Chladenie Chladenie

Chladenie

Chladiaci okruh sa v podstate skladá zo štyroch častí: kompresor, kondenzátor, expanzný ventil a výparník.

Plynné chladivo, napr.amoniak je vysoko stlačený v kompresore, aby mohol byť dodávaný do kondezátora pri vysokej teplote a tlaku. V kondenzátore skondenzuje a kvapalina je následne pri vysokom tlaku  privádzaná do expanzného ventilu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Účelom expanzného ventilu je umožniť kvapalnému chladivu riadeným spôsobom expandovať prostredníctvom zníženia vysokého tlaku v kompresore na nízky tlak vo výparníku. Chladivo vo výparníku sa potom odvedie do priestoru, ktorý sa má ochladiť.

Priemyselné expanzné ventily musia spĺňať  celý rad požiadaviek. Veľmi vysoké diferenčné tlaky majú významný vplyv na chladiace jednotky (napr. v prípade, že vedú k dvojfázovému systému prúdenia s vysokou rýchlosťou prietoku) a teda na mechanické vlastnosti ventilov.

ARI- Armaturen ponúka požadované riešenie na mieru:

  • Rôzne typy kužeľov v závislosti na požiadavkách (napr. V-port kužeľ)
  • Robustné vedenie vretena, takmer bez vibrácíí
  • Stelitované tesniace plochy
  • Vymeniteľné (závitové ) sedlo,  redukované hodnoty Kvs
  • Predĺžený vlnovec (kompatibilný s predpisom TA-Luft)
  • Nie sú použité farebné kovy
  • Verzia pre nízke teploty (min. -60°C)

Okrem expanzného ventilu ARI tiež dodáva všetky ostatné druhy ventilov, ako sú uzatváracie alebo regulačné ventily a to ako pre chladiaci okruh,  tak aj pre olejový okruh kompresora.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ARI sortiment zahŕňa výrobky vyrobené z tvárnej liatiny, ocele a nerezovej ocele s menovitými tlakmi od PN 16 do PN 40 a ktorých menovité priemery sú od DN 15 do DN 500.