Priemysel Elektrárne a obnoviteľné zdroje energie Elektrárne a obnoviteľné zdroje energie

Elektrárne a obnoviteľné zdroje energie

Elektrárne vyrábajú elektrinu, v niektorých prípadoch aj tepelnú energiu. Existuje niekoľko rôznych typov elektrární. Medzi najčastejšie patria uhoľné elektrárne. Pretože tu sa používajú výhradne fosílne palivá, smeruje výroba energie rastúcim trendom k využitiu obnoviteľných zdrojov energie, ako je slnko, voda, vietor.

ARI dodáva ventily do elektrární niekoľko desaťročí. Všade tam, kde je treba regulovať, uzatvárať, istiť a odvádzať médiá ako je napr.: chladiaca voda, para, kondenzát, plyn - nachádzajú svoje využitie.  
Výrobky ARI sú dopytované hlavne pre nasledujúce zariadenia elektrární:

 • Chladiaca voda - cykly
 • Nízkotlakové parné systémy
 • Kondenzačné systémy
 • Napájacie  vodné systémy
 • Parné kotly
 • Kondenzátory
 • Stredotlakové parné systémy

ARI ponúka široký rad výrobkov a systémov, ktoré sú optimalizované pre tieto druhy procesu, napr.: 

 • STEVI regulačné ventily
 • FABA uzatváracie ventily
 • Pneumatické uzatváracie ventily
 • ZESA, GESA a ZIVA mäkko tesniace uzatváracie klapky
 • ZETRIX kovové tesniace klapky
 • CONA odvádzače kondenzátov
 • SAFE poistné ventily
 • Filtre
 • PREDU redukčné ventily tlaku
 • PRESO regulačné ventily pretlaku
 • Redukčné stanice tlaku

ARI má preukázateľné skúsenosti v mnohých rôznych elektrárňach, a to ako v Nemecku, tak po celom svete. S naším komplexným výrobným sortimentom sme pre Vás atraktívnym partnerom.