Priemysel Drevo, papier a celulóza Drevo, papier a celulóza

Drevo, papier a celulóza

Napriek elektronickému spracovaniu dát výroba papiera zostáva stále veľmi dôležitá.

V papierenskom priemysle je dôležité presné riadenie teploty a efektívne využitie úžitkovej vody.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Energia potrebná na tento účel (napr. para na sušenie) tvorí významný podiel na celkových výrobných nákladoch.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ARI dodáva ventily aj pre vodné aj pre parné systémy. Okrem regulačných, uzatváracích, poistných ventilov a odvádzačov kondenzátu ponúkame tiež CONA-kontrolný a monitorovací systém odvádzača kondenzátu, ktorý zabraňuje stratám energie a zlepšuje účinnosť zariadenia, čo je dobrý spôsob boja proti hrozbe rastúcich nákladov.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sortiment ARI-Armaturen zahŕňa výrobky zo sivej liatiny, tvárnej liatiny, ocele a nerezovej ocele s menovitými tlakmi od PN 6 do PN 40 a ktorých menovité priemery sú od DN 15 do DN 500.