Technické vybavenie budov Vykurovanie Vykurovanie

Vykurovanie

Na vykurovanie budov je potrebných mnoho komponentov. Kotly, čerpadlá a radiátory sú pravdepodobne najviac viditeľné časti, napriek tomu najdôležitejšiu úlohu má potrubný systém s rôznymi druhmi ventilov.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ventily sú nevyhnutné pre uzatvorenie (napr. ak chcete vymeniť čerpadlo), ovládanie a hydraulické vyrovnanie. Posledne menované získava stále viac na význame, pretože len tak je možné efektívne využiť energiu. Na ochranu čerpadiel pred nečistotami sa často používajú filtre, zatiaľ čo prevádzka kotla je nemysliteľná bez poistných ventilov.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Oblasti využitia ARI armatúr sú napr.:  vykurovacie systémy budov, vykurovanie trávnikov futbalových ihrísk alebo vykurovanie domácich sušičiek prádla. Tu slúžia na:

  • Uzatváranie,  napr. s cieľom vymeniť čerpadlo (EURO-WEDI mäkko tesniace uzatváracie ventily, GESA a ZESA uzatváracie klapky, FABA vlnovcové ventily)
  • Riadenie vykurovacích okruhov (STEVI regulačné ventily)
  • Dynamické vyváženie (ASTRA prietokové regulačné ventily)
  • Ochrana kotla proti pretlaku (SAFE poistné  ventily)
  • Ochrana potrubného systému od nečistôt (filtre)
  • Obmedzovanie teploty vratnej vody (BR 650 obmedzovač teploty vratnej kvapaliny)
  • Regulácia teploty bez pomocnej energie (TEMPTROL)