Technické vybavenie budov Klimatizácia a studená voda Klimatizácia a studená voda

Klimatizácia a studená voda

Klimatizácie s aplikáciou studenej vody slúžia na odvedenie tepla z technických miestností do atmosféry - a zabráňujú tým ich prehriatiu. Klimatizačné zariadenia majú predvolenú určitú teplotu tak, aby bola vytvorená príjemná klíma v miestnosti.

Budovy s veľkými oknami vyžadujú špeciálne chladenie, aby nedošlo k ich prehriatiu v prípade silného slnečného žiarenia. Elektrické zariadenia (najmä počítače) môžu tiež spôsobiť, že teploty v kanceláriach stúpnu do takej miery, že musia byť umelo chladené.

Oblasti využitia ARI armatúr sú pri klimatizácii budov, výpočtových centier, lyžiarskych hál, zimných štadiónov, atď. Tu slúžia na:

  • Uzatváranie, napr.s cieľom nahradiť čerpadlá (mäkkotesniace ventily EURO-WEDI, uzatváracie klapky GESA a ZESA od DN 25 do DN 500, vlnovcové ventily FABA, klapky s diskom na 3 bar / 6 bar sú energeticky efektívne, pretože umožňujú použitie menších pohonov)
  • Cenovo a energeticky úsporné rekonštrukcie existujúcich systémov  (mäkko tesniace uzatváracie ventily EURO-WEDI v stavebnej dĺžke FTF1)
  • Regulácia chladiacich okruhov (regulačné ventily STEVI )
  • Hydraulické vyváženie (regulačné ventily ASTRA  v PN 16, DN 15 - 500)
  • Ochrana potrubného systému pred nečistotami (filtre v PN 6/16 a PN 16/25;  DN 15 - 300)
  • Regulácia teploty bez pomocnej energie (TEMPTROL)
  • Ochrana čerpadla alebo inštalácie v  obtokovom potrubí (PRESO)
  • Zavzdušňovací a odvzdušňovací  systém (BR 656) - chladenie vodného čerpadla