Technické vybavenie budov Diaľkové vykurovanie Diaľkové vykurovanie

Diaľkové vykurovanie

Teplo je pri diaľkovom vykurovaní vyrábané prevažne vo veľkých elektrárňach, menších blokových elektrárňach, zariadeniach na spaľovanie odpadov alebo v teplárňach. Teplo môže byť vyrobené z fosílnych palív alebo z obnoviteľných zdrojov, rovnako ako z odpadového tepla, čo predstavuje dôležitý prvok ochrany klímy. Kombinovaná výroba tepla a elektriny pomocou využitia prírodných zdrojov je ekologická.

Vzhľadom k vysokým výkonom sú často použité menovité svetlosti ˃ ako 1000mm. ARI ventily aj tu zaručujú  bezproblémovú prevádzku, vďaka vynikajúcej kvalite a trvanlivosti.
Sú ideálne pre:

  • Odovzdávacie stanice tepla
  • Tepelné akumulátory
  • Čerpacie stanice / distribučné centrá

27 ZETRIX procesných ventilov veľkých rozmerov bolo nainštalovaných na začiatku roka 2015, napr. na jednom z prvých vysokotlakých a vysokoteplotných akumulátorov tepla vo Viedni-Simmering. Tepelný akumulátor pokrýva flexibilne podľa potreby každý deň a noc spotrebu energie 145.000 MWh a úsporí 11 000t CO2.