CONLIFT
nový plavákom riadený zdvíhač kondenzátu!

Pre zber a návrat kondenzátu. CONLIFT pracuje spoľahlivo, bezpečne a flexibilne za akýchkoľvek podmienok (od vákua až po vysoké teploty)

CONLIFT <br>nový plavákom riadený zdvíhač kondenzátu!
« Back to overview