Kvalita Kvalita

Kvalita ktorá sa vyplatí…

Profitujeme z certifikovanej  bezpečnosti, podľa DIN EN ISO 9001. Kontinuálne sledovanie kvality vo všetkých fázach výrobného procesu je dokladované osvedčeniami klasifikačných spoločností, ako je Det Norske Veritas, Lloyd's Register Quality Assurance, German Lloyd, SELO (Čína), CCS (Čína), the Korea Register, the Russian Maritime Register of Shipping, Rostechnadzor (Rusko) a mnohé iné.

Z kvalitnej výroby ARI budete profitovať: budete ťažiť z výrobkov, ktoré boli navrhnuté s použitím najnovšej generácie nástrojov, napr. metóda konečných prvkov, simulácie prúdenia, požiarne bezpečnostné testy, merania charkteristík a kontaktné výpočty uhlov. Boli testované v tých najťažších možných podmienkach s využitím nášho vlastného skúšobného zariadenia.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Maximálna presnosť je tiež kľúčovou prioritou vo všetkých našich výrobných procesoch. Výkonné obrábacie centrá, automatické montážne bunky, programovateľné montážne roboty a vysoko kvalifikovaný personál, sú základnými predpokladmi riešenia špičkovej kvality, špeciálne šité na mieru Vašim individuálnym požiadavkám. Kontrola využívajúca trojrozmerné meracie systémy zabezpečuje úplnú spoľahlivosť výrobných procesov.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kvalita vyrobená v ARI - váš kľúč k maximálnej spoľahlivosti, trvanlivosti a zaručenej bezpečnosti.

Armatúry môžu byť merané 3 rozmerným meracím systémom. Tieto dáta sú vyhodnotené a uložené v počítači.  Meranie sa robí priamo na stroji, čo podporuje spoľahlivosť výrobného procesu.

Na obrázku je procesná armatúra ZETRIX pri kontrole tesnosti podľa DIN EN 12266.  Skúšobné tlaky a skúšobné časy sú uložené v počítačovej databáze. Na požiadanie zákazníka môžu byť urobené špeciálne skúšky.