Stavba lodí Kotly na odpadové plyny a pomocné kotly Kotly na odpadové plyny a pomocné kotly

Kotly na odpadové plyny a pomocné kotly

Využívajú sa pri výrobe teplonosného oleja alebo pary - napr.: na vykurovanie alebo čistenie nádrží, predhrievanie HFO, výrobu pitnej vody alebo vykurovacej vody v obytných priestoroch. Pri veľmi veľkých motoroch sa na výrobu elektriny využívajú parné turbogenerátory.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Na veľkých námorných plavidlách sa na ohrev motorovej nafty na teplotu 130 až 140˚C používa para alebo teplonosný olej. Teplé výfukové plyny z motora (kotol na spaliny) sa využívajú ako zdroj energie pre výrobu pary alebo ohrev teplonosného oleja. Ostatné pomocné kotly sú vykurované naftou alebo zemným plynom.

Na prevádzku kotlov je potrebné veľké množstvo ventilov:

  • Poistné ventily – na ochranu proti nadmernému tlaku
  • Regulačné ventily tlaku – na udržanie konštantného tlaku
  • Redukčné ventily tlaku – na zníženie tlaku
  • Regulačné ventily teploty – pre reguláciu teploty
  • Odvádzače kondenzátu – pre oddelenie kondenzátu od pary
  • Regulačné ventily napájacej vody – pre kontrolu hladiny

Pre tieto aplikácie sú tiež vhodné uzatváracie ventily, vypúšťacie ventily, 3 cestné  ventily, spätné ventily, filtre a priezorníky vyrobené v ARI.