Servis myValve myValve

ARI-myValve

Výpočtový program pre  - reguláciu – uzatváranie - bezpečnosť – odvádzanie

S programom  ARI-myValve môžete nielen  vypočítať všetky komponenty zariadenia, ale si k dannému výrobku stiahnuť aj príslušné dokumenty, ako napr.:  údaje pre objednanie, listy náhradných dielov, prevádzkové návody, dátové listy, atď...

Obsah / Modul:

 • Regulačné ventily (STEVI® pre priemyselné aplikácie a STEVI®-H pre HLK aplikácie)
  Výpočet prietočného koeficientu Kv, prietoku Q, tlakovej straty p, hladiny hluku;
  Výber veľkosti ventilu s danou kapacitou , voľba pohonu.
 • 3-excentrické procesné klapky (ZETRIX®)
  Výpočet prietočného koeficientu Kv, prietoku Q, tlakovej straty p, hladiny hluku;
  Výber veľkosti ventilu s danou kapacitou , voľba pohonu.
  Výpočet krútiaceho momentu servopohonu v prietoku zo strany hriadeľa a prietoku zo strany disku,  ako aj dynamického momentu  pre zistenie momentu odtrhnutia.
 • Redukčné ventily tlaku (PREDU®) , Regulátor pretlaku (PREDEX®)
  Dimenzovanie veľkosti ventilov vrátane veľkosti pohonov,  pri danej teplote, prietočnom množstve a veľkosti vstupného a výstupného tlaku.
 • Regulátor teploty (TEMPTROL®)
  Výpočet prietočného koeficientu Kv, hladiny hluku; voľba veľkosti ventilu a regulačného rozsahu pri danom výkone.
 • Tlakové regulačné ventily (PRESO®)
  Dimenzovanie veľkosti ventilu pri danej teplote, prietoku, otváracom tlaku, tlaku pri otvorení -  a protitlaku.
 • Uzatváracie ventily (FABA®, STOBU®), spätné ventily (CHECKO®), vyvažovacie ventily (ASTRA®/ASTRA®-Plus)
  Dimenzovanie veľkosti ventilov pri danej teplote, prietoku  tlaku, prietoku a prevádzkovom tlaku.
 • Procesné ventily (STEVI® AS)
  Dimenzovanie veľkosti ventilov vrátane pohonov pri danej teplote, prietoku a prevádzkovom tlaku.
 • Poistné ventily (SAFE DIN EN, SAFE ASME, REYCO série)
  Dimenzovanie veľkosti ventilov pri danej kapacite , teplote, otváracom tlaku a protitlaku;
  Výpočet acc. bezpečnosti SAFE DIN EN, AD2000, ASME VIII, API520.
 • Odvádzač kondenzátu (CONA®)
  Dimenzovanie systémov odvádzania kondenzátov pre danú kapacitu prietoku alebo tepelnú kapacitu.
  Výpočet menovitej svetlosti podľa zadaného tlaku, množstva kondenzátu, podchladenia  a rýchlosti kondenzátu.

Média:

Integrovaná databáza médií (viac ako 160 medií) v skupenstve:

 • Plyn / Výpary
 • Para (nasýtená  a prehriata)
 • Kvapaliny
 • Stlačený vzduch
 • Môžu byť zadané aj vlastné médiá a uvedené doplňujúce informácie

Špeciálne funkcie:

 • Projektová dokumentácia s výpočtom, údajmi o výrobku, vrátane výkresov s vyznačením náhradných dielov a Tag-číslo.
 • Priame výpočty a výrobkové dáta vo formáte PDF.
 • Údaje o výrobku môžu byť použité priamo pre objednávku.
 • SI- a ANSI-jednotky môžu byť vzájomne prepočítané.
 • Nastavenie pretlaku alebo absolútneho tlaku.
 • Všetky ARI ventily sú integrované v databáze.
 • Priamy prístup k dátovým listom výrobkov, návodom na obsluhu, diagramom tlaku a teploty, regulačným charakteristikám , výkresom s náhradnými dielmi,  CAD-symbolom na internete a doplňujúcim textom.
 • Pripojenie do podnikovej siete je možné (pre jednotlivé PC´s nie je potrebná žiadna nákladná aplikácia).
 • Rozsiahly katalóg členený na skupiny výrobkov.