Vállalati felelősségtudat Vállalati felelősségtudat

Vállalati felelősségtudat

A vállalatnál komolyan vesszük a felelősségtudatot – felelősséggel tartozunk az alkalmazottaink, a termékeink minősége, az üzleti tevékenységünk környezetre és a társadalom egészére gyakorolt hatása tekintetében egyaránt. Az átláthatóság, a fenntarthatóság, a tisztelet és a társadalmi felelősség a vállalati filozófiánk legfontosabb elemei.

Kőrnyezetvédelem

A <link internal-link internal link in current>környezeti és energiakezelési rendszerek (ISO 14001 és ISO 50001) elfogadásával a vállalat fontos kötelezettséget vállalt: az energiafelhasználás hatékonyságát kiemelten fontos tényezőként kell kezelni, illetve a szén-dioxid kibocsátást a fenntartható és környezettudatos tevékenység által csökkenteni.

A vállalat ragaszkodik ahhoz, hogy minden erőforrás az értéklánc teljes hosszában felelősségteljes módon irányítva, felügyelve legyen – a nyersanyagok és félkész termékek megvásárlásától kezdve, az energiaigényes termelési folyamatokon át egészen a logisztikáig és hulladékkezelésig. A környezeti tudatosság nem korlátozódik a saját gyárunkon belüli tevékenységre, hanem megnyilvánul a külső világban is, minden egyes termékünk élettartamán keresztül. Az ARI-szelepek és -rendszerek segítenek az energia-megtakarításban. Függetlenül attól, hogy egy teljesen új üzem tervezéséhez, kivitelezéséhez hasznosítják, vagy éppen egy meglévő javításához, modernizálásához, az ARI termékek jelentősen hozzájárulnak az erőforrások hatékony és költségcsökkentő felhasználásához.

Kőrnyezettudatosság

Minden tevékenységünket igyekszünk nagyon körültekintetően a környezeti feltételek javításával végezni. Vállalatunk vidéki környezetből ered, és már alapítása óta végzi úgy a tevékenységét, hogy nagy hangsúlyt fektet az előrelátó hulladékgazdálkodásra, a vízkészlet megőrzésére, a légszennyezettség ellenőrzésére, a zajcsökkentésre és talajvédelemre. Az általunk felhasznált teljes ivó- és ipari víz készletet saját kutunkból, forrásunkból nyerjük – kell-e egyéb bizonyíték környezettudatosságunkra?

Munkatársak

Munkatársak

A vállalatnak mély gyökerekkel rendelkező, előkelő múltja van a kelet-vesztfáliai régióban, ezért teljesen természetes, hogy nagy felelősséggel fordul és tiszteletet érez munkatársai iránt. Magas szintű motiváció és alacsony fluktuáció jellemzi vállalati kultúránkat.

A célirányos továbbképzéssel és folyamatos szakmai fejlesztéssel az ARI igyekszik minden munkatársát – mint a vállalat legfontosabb erőforrását – képezni, hogy összetett és kihívást jelentő feladatokban teljesíteni tudjanak. Végeredményben a munkatársak képzettsége nemcsak a saját sikerükben bontakozik ki, hanem a vállalat sikerét is meghatározza. A családi kézben lévő vállalatnál előtérben vannak a rugalmas munkaidő modellek, amelyek összeegyeztethetőek a karrierrel és a családi igényekkel.

Társadalmi elvárás

A régió legnagyobb munkáltatóinak egyikeként a vállalat tudatában van a munkavállalói, azok családtagjai és a helyi közösség felé irányzott szociális felelősségvállalásban is. Éppen ezért az ARI minden évben nagyobb számú fiatalok egy csoportjának biztosít lehetőséget, hogy kereskedelmi vagy ipari területen képezzék magukat, ezzel tökéletes felkészülést nyújtva számukra a munka világába történő belépéshez. Közülük sokan maradnak a vállalatnál véglegesen, részt véve a rendszeres szakmai fejlesztésben és hűségesek maradván növelik a vállalat magasan képzett szakembereit.